Kvalitet genom seriositet

Bygg Rosen är ett familjeägt företag som utför tjänster inom byggnation, fastighets- och byggservice främst till företagskunder. Sedan 1975 har vår ambition varit hög kvalitet och god service. Vi håller våra byggtider och är alltid måna om att genomföra uppdrag med nöjda kunder genom engagemang och serviceanda. Bygg Rosen är verksamma i Norrköping, Östergötland och delar av mellansverige. 

Hela verksamheten omfattas av att vi arbetar enligt vår certifiering inom ledningssystemet ISO 9001 :2015 och ISO 14001 :2015 och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har även R-licens (rekommenderat företag) som innebär att det finns bla en policy som reglerar etik-, moral- och kvalitetsaspekter samt genomförande av återkommande oberoende granskning.

Byggföretaget Bygg Rosen i Norrköping och Linköping.

Casall

Nybyggnation av kontor och lager 4500kvm.

Prolympia

Ombyggnation av skola, 5000 m2. Även byggnation av utomhusmiljö.

Eventcenter

Byggnation av nytt Event Center 4000 kvm i Mirum Galleria.