Ombyggnad Lundbergs, kv Enväldet

Ombyggnad av f.d Palace till ny hyresgäst Grant Thornton.