Hemtex

Ombyggnation av befintlig butikslokal för Hemtex.