Hults Herrgård Norrköping

Bygg Rosen utförde omläggning av yttertak.