Bli en del av vårt team

På Bygg Rosen ser vi alltid till att placera rätt individ på rätt roll. Vi har en god teamkänsla och det är viktigt för allas bästa att tillgodose varje individs utveckling. Skicka oss ditt CV där du skriver lite om dig själv. Om behov finns så träffar vi gärna dig. Våra kontaktuppgifter hittar du under kontakt i menyn.

Vår viktigaste resurs

Tillsammans arbetar vi systematiskt med att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador och förebygga kränkande särbehandling. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi sätter säkerheten först genom att göra riskanalyser samt ha god kunskap om lagar och föreskrifter. På våra arbetsplatser bidrar alla genom att hålla god ordning och se till att säkerhetsanordningar fungerar och skyddsutrustning används innan man påbörjar arbetet.

Byggfirma i Norrköping, Linköping och Finspång som erbjuder Entreprenader, Byggservice, Ombyggnationer, Renovering. Hjälper privatkunder med ROT-avdrag.