LSS Boende, Kättsätter, Norrköping

Nyproduktion av LSS samt ombyggnad av befintlig byggnad till LSS boende.