Ombyggnation kontor

Ombyggnation av kontor, 365 kvm.