Ombyggnad Kriminalvårdens kontorslokaler

Ombyggnad av kriminalvårdens kontorslokaler, 10000 m2, färdigt hösten 2018.