Kvalitetspolicy

Vi är måna om att göra ett bra jobb och hålla våra byggtider. Det tillsammans med vårt engagemang och serviceanda bygger personliga och långvariga kundrelationer. Personalen är vår viktigaste resurs och deras kompetens samt egenkontroller och slutkontroller garanterar ett professionellt utförande. Vi följer lagar och krav och utvecklar vår verksamhet genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Vid genomförande av uppdrag ska materialval, transporter och avfallshantering planeras med miljöhänsyn. Vi uppfyller lagar och föreskrifter och ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners genom att utveckla vårt miljöarbete genom ständiga förbättringar minskar vi verksamhetens negativa påverkan på miljön.

Läs hela vår verksamhetspolicy här.

Byggfirma i Norrköping, Linköping och Finspång som erbjuder Entreprenader, Byggservice, Ombyggnationer, Renovering. Hjälper privatkunder med ROT-avdrag.