Mirum Vårdcentral Etapp 3

Utökning vårdcentral 215kvm. (Etapp 3)