Mirum Vårdcentral

Byggnation av ny vårdcentral Mirum Galleria, Norrköping.