Ombyggnad Kriminalvården 3300 m2

Butängen 2:2, ombyggnad av 3300m2 av postens gamla lokaler till nytt callcenter för Kriminalvården.