Parkeringshuset Svanen

Byggnation av parkeringshuset svanen vid inre hamnen, Norrköping.

Renta

Ny tvätthall 352 kvm

Bråviken Bil DS Store

Byggnation av ny billhall åt Bråviken Bil DS Store.

Scandinavian Tank Storage

Byggnation av betongplatta med fristående plåttak 290kvm. Nytt pumphus. Slussbyggnation mellan två moduler

IFK

Nytt omklädningsrum till IFK Norrköping dam A-lag.

Yara

Ny betongplatta för materialupplag 600kvm.

Brothers

Ombyggnation av befintlig butikslokal

Hemtex

Ombyggnation av befintlig butikslokal

Normal

Ombyggnation av befintlig lokal.

Casall

Nybyggnation av kontor och lager 4500kvm.

Ombyggnation kontor

Ombyggnation av kontor, 365 kvm.

Industri grundläggning

Grundläggning till kastolager 690kvm.

Bråviken Bil

Utökning av bilhall 1000kvm.

Mirum Vårdcentral Etapp 3

Utökning vårdcentral 215kvm. (Etapp 3)

Lundströms Fastigheter

Totalrenovering av lägenhet åt Lundströms fastigheter. 77 kvm.

Vårdcentral Strömmen

Ombyggnation av historisk fabriksbyggnad från 1890 till välkomnande och luftig vårdcentral.

Padelhall

Byggnation av padelhall i Lindö.

Prolympia

Ombyggnation av skola, 5000 m2. Även byggnation av utomhusmiljö.

Mirum Eventcenter

Byggnation av nytt Event Center 4000 kvm i Mirum Galleria. Knock ’em Down Norrköping.

LSS-boende, Mo Gård

Nybyggnation av LSS boende vid Mo Gård. 650 m2.

Bastard Burgers

Nybyggnation av hamburgerrestaurang.

Rusta Centrallager

Projektet var en delad totalentreprenad, 7300 kvadratmeter.

Nybyggnad av hiss

Tillbyggnad av privat villa med hiss i 4 plan.

Mirum vårdcentral

Byggnation av ny vårdcentral Mirum Galleria, Norrköping.

LSS-Boende, Finspång

Rivning och ombyggnad av LSS Boende i Finspång.

LSS Boende, Kättsätter Norrköping

Nyproduktion av LSS samt ombyggnad av befintlig byggnad till LSS boende.

Holmen Timber

Nyproduktion av impregneringsanläggning till Holmen Timber, 1600 m2.

Byggnation av bibliotek, Finspång

Byggnation av det nya biblioteket i Finspång.

Kontorsombyggnad Trece

Omfattande kontorsombyggnad för TreCe.

Ombyggnad Lundbergs, kv. Enväldet

Ombyggnad av f.d Palace till ny hyresgäst Grant Thornton.

Ombyggnad Kriminalvårdens kontorslokaler

Ombyggnad av kriminalvårdens kontorslokaler, 10000 m2, färdigt hösten 2018.

Kontorsanpassning Hyresgästföreningen

Kontorsanpassning till hyresgästföreningen 650 m2.

Kontorsanpassning Migrationsverket

Kontorsanpassning i Migrationsverkets lokaler.

Ombyggnad City Gross

Ombyggnad av entré och WC.

Total ombyggnad, Myresjöhus

Total ombyggnad av lokaler till Myresjöhus.

Nybyggnation lager, Postnord

Byggnation av nytt lager, 13000 m2.

Ombyggnad Rejmes

Ombyggnad för kundmottagning och callcenter.

Nybyggnation Rusta Centrallager 65.000 m2

Samordningsansvariga och BAS-U ansvariga. Nybygge av personalutrymmen, kontor och gym med omklädningsrum.

Nybyggnation, Rusta i Mirum Galleria

Byggnation av ny butik för Rusta i Mirum Galleria.

Ombyggnad ICA Kvantum, Mirum Galleria

Ombyggnad ICA Kvantum, Mirum Galleria i Norrköping.

Ombyggnad Kriminalvården 3300 m2

Butängen 2:2, ombyggnad av 3300m2 av postens gamla lokaler till nytt callcenter för Kriminalvården.

Ombyggnad affärslokal (Makeup Store), Norrköping

Domino, total ombyggnad för ny lokal till Make Up Store.

CNG (Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång), NCC

Bygg Rosen har en entreprenad på att bygga 7000 m2 mellanväggar och en entreprenad som innebär isolering och invändig beklädnad av 3000 m2 ytterväggar för NCC.

Nordic Wellness, Mirum Galleria Norrköping

Byggnation av Nordic Wellness gym. 1300 m2. Klart 1 oktober 2013. Byggtid 2 månader.

Ombygnnad av Loddby Herrgård

Ombyggnad av kök, badrum, tvättstuga och interiör.

Hällestads församlingshem

Utbyggnad och tillbyggnad av församlingshemmet i Hällestad på 400m2.
Byggstart Maj 2013, klart November 2013.

Kv. Presidenten, Norrköping

Ombyggnad av kontorslokaler 11000m2. Byggstart maj 2012, klart november 2013.

Domino, Norrköping

Butiksanpassning och byggnation av nya toalettgrupper. Ombyggnad av Domino Entré mot Prästgatan, byte av samtliga glaspartier, gjort om entréplacering, nya skrapmattor samt anpassning av life-butikens väggar och inbrottsgaller.

Brf Krusbärsbusken, Norrköping

Byte av yttertak, nya balkonger, tilläggsisolering och putsning av fasad.
Byggstart maj 2012, klart november 2013.

Däckteam Norrköping

Tillbyggnad och utbyggnad av gamla bilbesiktningen till däckfirma.

Jysk Norrköping

Tillbyggnad och utbyggnad av affärslokal 2000m2.

Hults Herrgård Norrköping

Bygg Rosen utförde omläggning av yttertak.

Grytgöls Bruk, Finspång

Reparation av dammluckor.

Sjöfartsverket Norrköping

Ombyggnad och inredning av 13000 m2 kontor på 5 våningar.

Elektrokyl, Norrköping

Bygg Rosen utförde nyproduktion av affärslokal.