Prolympia

Ombyggnation av skola, 5000 m2. Även byggnation av utomhusmiljö.