Nybyggnation Rusta Centrallager 65.000 m2

Samordningsansvariga och BAS-U ansvariga. Nybygge av personalutrymmen, kontor och gym med omklädningsrum.