Rusta Centrallager

Projektet utfördes i form av delad totalentreprenad med en beräknad byggtid på 7 månader till en uppskattad kostnad av 20-40 mkr över en bruttoyta på 7300 kvadratmeter. Byggnadsentreprenör var Bygg Rosen. Beställare Rusta AB. Färdigställt 2019.