Scandinavian Tank Storage

Byggnation av betongplatta med fristående plåttak 290kvm. Nytt pumphus. Slussbyggnation mellan två moduler.